Практикум з дисципліни «Етнологія» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 032 Історія та археологія усіх форм навчанняАвтор: 

Кількість сторінок: 

23с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

902:572.9](076)

Бібліографічна картка: 

Практикум з дисципліни «Етнологія» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 032 Історія та археологія усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. І. Ю.Стадник ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 23 с.

Анотація: 

Видання містить теми, плани, методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Етнологія», перелік завдань до кожної теми, список рекомендованої літератури, що допоможе студентам у вивченні даної дисципліни. Для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 032 Історія та археологія

Кафедра: 

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2860
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.