Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Екологія харчових виробництв» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 Харчові технології усіх форм навчанняКількість сторінок: 

24с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

664:504](07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Екологія харчових виробництв» [Електронний ресурс] : для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 Харчові технології усіх форм навчання / упоряд. : Г. М. Андронович, Г. Л. Попсуй ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 24 с.

Анотація: 

Викладено методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт з дисципліни «Екологія харчових виробництв», подано вимоги щодо їх виконання, наведено методики опрацювання результатів та перелік рекомендованої літератури. Для студентів спеціальності 181 Харчові технології денної та заочної форми навчання

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3034
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.