Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни "Електротехніка, електроніка та МПТ" для здобувачів освітнього ступеня бакалавра з технічних спеціальностей факультету комп'ютеризованих технологій машинобудування і дизайну усіх форм навчанняКількість сторінок: 

32с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

621.3(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни "Електротехніка, електроніка та МПТ" для здобувачів освітнього ступеня бакалавра з технічних спеціальностей факультету комп'ютеризованих технологій машинобудування і дизайну усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: С. Ю. Протасов, А. М.Петренко, К. М. Ключка ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 32 с.

Анотація: 

Видання містить практичні (контрольні) завдання з дисципліни "Електротехніка, електроніка та МПТ", подано вимоги щодо їх виконання, наведено приклади розв’язування задач та перелік рекомендованої літератури. Для студентів інженерно-технічних спеціальностей факультету комп'ютеризованих технологій машинобудування і дизайну усіх форм навчання

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3087
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.