Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансово-інвестиційний консалтинг» для здобувачів освітнього рівня магістр зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації Фінанси і кредит заочної формиАвтор: 

Кількість сторінок: 

17с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

336.330.322(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансово-інвестиційний консалтинг» для здобувачів освітнього рівня магістр зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Фінанси і кредит» заочної форми навчання[Електронний ресурс] / упоряд. А. М. Шевченко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 17 с.

Анотація: 

Викладено навчальні (навчально-методичного характеру) матеріали, наведено завдання з дисципліни «Фінансово-інвестиціний консалтинг», подано вимоги щодо їх виконання, тематику питань до самоконтролю та заліку, перелік рекомендованої літератури

Кафедра: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3168
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.