Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Соціальна відповідальність» для здобувачів освітнього ступеня магістр зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Банківська справа» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

27с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

330.342.146(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Соціальна відповідальність» для здобувачів освітнього ступеня магістр зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Банківська справа» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: І.О. Журба, А.В. Савченко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 27 с

Анотація: 

Викладено навчальні (навчально-методичного характеру) матеріали, наведено завдання з дисципліни «Соціальна відповідальність», подано вимоги щодо їх виконання та перелік рекомендованої літератури. Для студентів спеціальності072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3169
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.