Теорія систем і системний аналіз: навчальний посібникКількість сторінок: 

140с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

004:004.7](075.8)

Бібліографічна картка: 

Прокопенко Т. О. теорія систем і системний аналіз [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Т. О. Прокопенко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2019. – 140 с.

Анотація: 

У навчальному посібнику висвітлено основні питання теорії систем і системного аналізу, класифікацію систем, розробку web-сайту як організаційно-технологічної систему на основі проектного підходу, методи, моделі і засоби розробки web-сайту. Крім цього розглядаються системи управлніня базами даних, експертні системи, системи підтримки прийняття рішень, а також життєвий цикл web-додатків, web-сайтів, систем електронної комерції. Видання містить теоретичний матеріал і завдання для виконання лабораторних робіт, що полягають в аналізі ситуаціїта моделюванні рішень прирозробці web-сайту. Для студентів спеціальності 126 - "Інформаційні системи та технології" денної та дистанційної форми навчання закладів вищої освіти України та фахівців галузі.

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3215
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.