Навчально-методичний посібник з дисципліни «Графічні техніки і комп’ютерна графіка» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 022 Дизайн (освітня програма Графічний дизайн) усіх форм навчанняКількість сторінок: 

35с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

766:004.93](07)

Бібліографічна картка: 

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Графічні техніки і комп’ютерна графіка» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 022 Дизайн (освітня програма Графічний дизайн) усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. О. Л. Храмова-Баранова, О. В. Галицька, В. С. Зайцева ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 35 с.

Анотація: 

Методичні рекомендації до лабораторних завдань передбачають підвищення рівня організації та якості вивчення дисципліни «Графічні техніки і комп’ютерна графіка», що є важливим етапом перевірки знань та вмінь і оцінки підготовки фахівця спеціальності 022 «Дизайн»

Кафедра: 

Спеціальність: 

Ступінь підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3223
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.