Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фінансове забезпечення спроможності територіальних громад» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування усіх форм навчанняАвтор: 

Кількість сторінок: 

44с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

336.027:352](07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фінансове забезпечення спроможності територіальних громад» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. І. М. Пріхно ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 44 с.

Анотація: 

До складу методичних рекомендацій входять такі матеріали: вступ, опис навчальної дисципліни, структура навчальної дисципліни, зміст практичних занять у розрізі кожної із тем (відповідно до програми навчальної дисципліни), мета і завдання практичного заняття, питання для обговорення, рекомендована література, теми доповідей, рефератів, презентацій, критерії оцінювання навчальних досягнень студентів. Для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Кафедра: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3234
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.