Методичні рекомендації до проходження проектно-технологічної практики для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

60с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

004(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до проходження проектно-технологічної практики для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» усіх форм навчання [Елктронний ресурс] / упоряд.: О. В. Єгорова, Т. О. Прокопенко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2019. – 60 с.

Анотація: 

Методичні рекомендації до проходження проектно-технологічної практики спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти бакалаврського освітнього рівня за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» вмінь самостійного виконання професійних завдань і містять загальні положення щодо організації, структури, змісту, порядку та контролю проходження проектно-технологічної практики, а також вимоги до структури, змісту та порядку оформлення звіту із проектно-технологічної практики.

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3244
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.