Організація видавничої і поліграфічної діяльності: навчально-методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 186 Видавництво та поліграфія усіх форм навчанняКількість сторінок: 

159с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

655.1/5(075.8)

Бібліографічна картка: 

Організація видавничої і поліграфічної діяльності : навчально-методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 186 Видавництво та поліграфія усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. Т.І. Веретільник, Л.Д. Мисник, Б.В. Мисник, Р.Б. Капітан ; Мво освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020 – 159 с.

Анотація: 

Навчальне видання допоможе студентам засвоїти всі теми навчальної дисципліни “Організація видавничої і поліграфічної діяльності”. Навчально-методичне видання допоможе студентам засвоїти всі теми дисципліни “Організація видавничої і поліграфічної діяльності”, яка орієнтована на здобуття майбутніми фахівцями поліграфічної галузі теоретичних і практичних основ організації роботи на підприємствах. Оволодіти змістом кожної теми студентам допоможе вивчення літературних джерел, наведених в посібнику. Крім того, в кінці кожного розділу наведені запитання і завдання для самоперевірки. В розрізі деяких тем викладені задачі для розрахунку основних показників ефективності роботи підприємства. Все це сприятиме кращому засвоєнню навчальному матеріалу та перевірці знань. Рекомендовано для студентів спеціальності 186 “Видавництво та поліграфія”.

Ступінь підготовки: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3449
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.