Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 181 Харчові технології усіх форм навчанняКількість сторінок: 

28с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

664.01(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 181 Харчові технології усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: І.І. Осипенкова, О.Л. Чепурна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2020. – 28 с.

Анотація: 

Викладено методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Вступ до фаху», подано вимоги щодо їх виконання, наведено питання для опрацювання та контрольні питання, подано перелік рекомендованої літератури. Для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форми навчання

Спеціальність: 

Ступінь підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3481
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.