Навчально-методичний посібник з дисципліни «Економічна теорія» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа» освітня програма «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» освітня програма «Туризм» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

69с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

330.1(075.8)

Бібліографічна картка: 

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Економічна теорія» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа» освітня програма «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» освітня програма «Туризм» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: Р.В. Манн, І.Р. Березюк-Рибак ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2020. – 69 с.

Анотація: 

До складу навчально-методичного посібника входять такі матеріали: тематичний план дисципліни; зміст практичних занять за темами; завдання до практичних занять; тестові завдання; питання для самоконтролю знань; питання на іспит; контрольна робота для студентів заочної форми навчання; список рекомендованої літератури

Ступінь підготовки: 

Дисципліна: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3642
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.