Манн Р. В.Навчально-методичний посібник з дисципліни «Економічна теорія» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа» освітня програма «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» освітня програма «Туризм» усіх форм навчання

Сторінки