Манн Р. В.Економіка підприємства: навчально-методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей: 051 Економіка (освітньої програми «Міжнародна економіка»), 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг усіх форм навчанняНавчально-методичний посібник з дисципліни «Економічна теорія» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 051 Економіка, 071 Облік та оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 281 Публічне управління та адміністрування усіх форм навчання

Сторінки