Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

32с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

336(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: Н.В. Дудченко, І.Г. Гончаренко ; М-во освіти і науки України; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2021. – 32 с. – режим доступу: http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/4066

Анотація: 

До складу методичних рекомендацій входять такі матеріали: мета та завдання проходження практики; графік проходження практики; база і робочі місця практики здобувачів вищої освіти; особливості організації практики; обов’язки керівників практики та здобувачів вищої освіти; зміст проходження практики; завдання на практику; вимоги до оформлення звіту про проходження практики; порядок захисту звіту; список бібліографічних джерел, якими здобувачі вищої освіти можуть користуватися, оформлюючи звіт про
проходження практики.

Кафедра: 

Ступінь підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/4066
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.