Операційні системиКількість сторінок: 

115с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

004.451(076)

Бібліографічна картка: 

Операційні системи [Електронний ресурс]: практикум для студентів галузі знань 1701 "Інформаційна безпека / уклад. А. Д. Кожухівський, А. В. Сагун, Т. В. Савельєва та ін.; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2012. – 115 с.

Анотація: 

У посібнику розглядаються питання щодо побудови сучасних операційних систем, їх функціональних характеристик, а саме структури та складу основних компонентів операційної системи, їх функцій, взаємозв’язку їх характеристик з характеристиками технічних засобів та потреб, що виникають з боку різних категорій користувачів. Подано класифікацію операційних систем, основні команди та елементи файлової структури операційної системи UNIX, процеси мультипрограмної операційної системи, програмні оболонки ОС, механізм вводу/виводу, мережеві можливості ОС. Пропонований цикл лабораторних робіт дає змогу студентам отримати навички роботи в середовищах операційних систем. Посібник може бути корисним для майбутніх фахівців з інформаційної безпеки, а також для широкого кола користувачів персональних комп’ютерів.

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/654

ББК: 

32.973-018.2 я7

Авторські права: 

НТБ ЧДТУ
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.