Ткаченко В. Ф.Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Використання мікропроцесорної техніки в системах електропостачання» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка усіх форм навчання