141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки (частина 3)" модуль "Усталені процеси в електричних колах з розподіленими параметрами" для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки (частина 3)" модуль "Основи теорії електромагнітного поля" для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Економіка та організація виробництва» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальностями: 125 «Кібербезпека», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», 172 «Телекомунікації та радіотехніка» денної форми навчання. Частина ІI

Сторінки