Договірне правоМетодичні вказівки для підготовки до практичних занять з дисципліни "Договірне право" студентів спеціальності 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування , 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування