Кунченко-Харченко В. І.Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Основи теорії кіл,сигнали та процеси в електроніці» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 125 Кібербезпека ОП«Безпека інформаційних і комунікаційних систем» усіх форм навчанняМетодичні вказівки для підготовки до практичних занять з дисципліни "Договірне право" студентів спеціальності 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування , 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування

Сторінки