Міжнародної економіки та бізнесуМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 051 Економіка освітніх програм: Міжнародна економіка, Міжнародна економіка та бізнес усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до семінарських та практичних робіт з дисципліни «Міжнародна економіка» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей: 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Міжнародна економіка» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей: 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність усіх форм навчання

Сторінки