доктор філософіїГеоінформаційні системи в екології: електронний підручник для здобувачів другого та третього рівня вищої освіти галузей знань: 10 – «Природничі науки», спеціальностей 101 – «Екологія», 103 – «Науки про Землю», 106 – «Географія»; 12 – «Інформаційні технології», спеціальність 126 – «Інформаційні системи та технології»; 18 – «Виробництво та технології», спеціальність 183 – «Технології захисту навколишнього середовища»; 19 – «Архітектура та будівництво», спеціальність 193 – «Геодезія та землеустрій»Методи підвищення метрологічних характеристик приладів контролю та визначення складу речовин: навчально-методичний посібник для здобувачів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка усіх форм навчанняМетоди визначення складу газового середовища, рідин та твердих тіл: навчально-методичний посібник для здобувачів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка усіх форм навчання

Сторінки