Робототехнічних і телекомунікаційних систем та кібербезпекиОбчислювальна техніка та програмування: лабораторний практикум для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 172 Телекомунікації і радіотехніка усіх форм навчання

Сторінки