076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьМетодичні рекомендації до семінарських та практичних робіт з дисципліни «Міжнародна економіка» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей: 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Міжнародна економіка» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей: 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Проєктний аналіз» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітньої програми «Підприємництво та економіка підприємства» усіх форм навчанняПенсійне та медичне страхування: навчально-методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей: 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність усіх форм навчанняСталий розвиток та корпоративна соціальна відповідальність: навчально- методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітньої програми «Підприємництво та економіка підприємства» усіх форм навчання

Сторінки