Костьян Н. Л.Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Моделі та методи оптимізації транспортних процесів» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей: 274 Автомобільний транспорт, 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерна техніка та інформаційні системи в галузі» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей: 274 Автомобільний транспорт, 275 Транспортні технології освітньої програми «Транспортні технології на автомобільному транспорті» усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Статистичний аналіз транспортних процесів» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 274 Автомобільний транспорт, 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Управління проектами у сфері транспортних систем і технологій» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) усіх форм навчання