Лазерні технології та обладнання в виробництві приладів : лабораторний практикумКількість сторінок: 

170с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

681.7(076)

Предметні терміни: 

Бібліографічна картка: 

Лазерні технології та обладнання в виробництві приладів : лабораторний практикум [Електронний ресурс] / уклад. : Р. В. Трембовецька, К. В. Базіло, Т. Ю. Кісіль, Ж. В. Сотула ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – 170 с.

Анотація: 

Посібник побудований відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу, в зв’язку з чим матеріал згруповано у три змістові модулі "Основні елементи лазерних систем", "Основні типи лазерів", "Застосування лазерних систем". Змістовий модуль "Основні елементи лазерних систем" містить 3 лабораторні роботи, змістовний модуль "Основні типи лазерів" містить 4 роботи, "Застосування лазерних систем" - 1 роботу, які спрямовані на проведення натурних (імітаційних) дослідів з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень навчальної дисципліни "Лазерні технології та обладнання в виробництві приладів". При цьому студент набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень та обробки результатів. Посібник розрахований на студентів напряму підготовки 6.051003 "Приладобудування" зі спеціалізацією "Медичні прилади і системи".

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1725

ББК: 

34.9Я7
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.