Базіло К. В.Практикум з дисципліни «Експлуатація та обслуговування фізіотерапевтичних медичних приладів і систем» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 153-«Мікро- та наносистемна техніка» усіх форм навчанняМетодичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Експлуатація та обслуговування медичних систем життєзабезпечення" для студентів спеціальності 7.05100307, 8.05100307 "Медичні прилади і системи" усіх форм навчання

Сторінки