Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Хімія та електрорадіоматеріали" для студентів спеціальності 172 Телекомунікації і радіотехніка (напрям підготовки 6.050901 – Радіотехніка) всіх форм навчанняАвтор: 

Кількість сторінок: 

46с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

621.37(07)

Предметні терміни: 

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Хімія та електрорадіоматеріали" для студентів спеціальності 172 Телекомунікації і радіотехніка (напрям підготовки 6.050901 – Радіотехніка) всіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : В. В. Філіпов ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 46 с.

Анотація: 

Видання містить загальні рекомендації до виконання лабораторних робіт, основні теоретичні відомості, що необхідні для ознайомлення з основними властивостями діелектриків, провідників та напівпровідників, визначенням їх параметрів та режимів роботи в електронних пристроях. Також наведено перелік інформаційних джерел та перелік типових контрольних запитань для кожної лабораторної роботи.

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1834
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.