172 - Телекомунікації та радіотехнікаМетодичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Економіка та організація виробництва» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальностями: 125 «Кібербезпека», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», 172 «Телекомунікації та радіотехніка» денної форми навчання. Частина ІIМетодичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей факультету електронних технологій і робототехніки

Сторінки