Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи мережних інформаційних технологій" для студентів спеціальності 172 Телекомунікації і радіотехніка (напрям підготовки 6.050901 – Радіотехніка) всіх форм навчанняКількість сторінок: 

60с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

004.7(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи мережних інформаційних технологій" для студентів спеціальності 172 Телекомунікації і радіотехніка (напрям підготовки 6.050901 – Радіотехніка) всіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : С. В. Заболотній, А. В. Чепинога ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 60 с.

Анотація: 

У виданні подано загальні рекомендації до виконання лабораторних робіт, основні теоретичні відомості, що необхідні для ознайомлення з принципами функціонування локальної комп’ютерної мережі, апаратними та програмними засобами для її функціонування, основні прийоми при налаштуванні та підтримці працездатності. Також вміщено перелік інформаційних джерел та перелік типових контрольних запитань для кожної лабораторної роботи.

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1845
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.