Практикум з дисципліни "Стратегічне управління" для здобувачів освітнього ступеня магістраКількість сторінок: 

63с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

658.012.32(076)

Бібліографічна картка: 

Практикум з дисципліни "Стратегічне управління" для здобувачів освітнього ступеня магістра зі спеціальностей 075 "Маркетинг", 073 "Менеджмент" (освітньої програми "Управління проектами"), 051 "Економіка" (освітньої програми "Економічна кібернетика"), 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (освітньої програми "Підприємництво та економіка підприємства"), 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (освітньої програми "Банківська справа") денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : О. В. Коломицева, Н. В. Шевченко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 63 с.

Анотація: 

Викладено навчальні (навчально-методичного характеру) матеріали, наведено завдання з дисципліни "Стратегічне управління", подано вимоги щодо їх виконання, тематику рефератів та перелік рекомендованої літератури.

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2202
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.