Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Акустичні медичні прилади та системи» для здобувачів освітнього ступеня магістра зі спеціальності 153-Мікро- та наносистемна техніка усіх форм навчанняКількість сторінок: 

105с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

615.47(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Акустичні медичні прилади та системи» для здобувачів освітнього ступеня магістра зі пеціальності 153-Мікро- та наносистемна техніка усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. : Куницька Л. Г., Трембовецька Р. В., Базіло К. В. ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 105 с.

Анотація: 

Видання містить рекомендації щодо виконання курсового проекту, а саме: етапи виконання, організаційні вимоги, вимоги щодо оформлення пояснювальної записки, порядок захисту курсового проекту, теоретичні відомості про акустичні прилади, приклад розрахунку ультразвукового перетворювача.

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2294
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.