Навчально-методичний посібник до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Метрологія та вимірювальна техніка» для здобувачів освітнього ступеня бакалавраКількість сторінок: 

173с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

006.9(07)

Бібліографічна картка: 

Навчально-методичний посібник до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Метрологія та вимірювальна техніка» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальностей 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», 153 «Мікро- та наносистемна техніка» денної форми навчання / [Електронний ресурс] / уклад. : Р. В. Трембовецька, В. В.Тичков, Л. Г.Куницька ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 173 с.

Анотація: 

Видання знайомить студентів (галуз знань 15 «Автоматизація та приладобудування») спеціальностей 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», 153 «Мікро- та наносистемна техніка» з деякими алгоритмами статистичної обробки технічної інформації. Стисло подані основні теоретичні відомості, необхідні для виконання самостійних та індивідуальних завдань. Запропоновано послідовність та приклади розв’язку завдань з використанням пакету прикладних програм MathCAD

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2350
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.