151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, освітньої програми Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництваМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Засоби оперативної взаємодії в комп'ютерно-інтегрованих системах» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітньої програми «Компʼютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»Формування сигналів в автоматизованих системах управління технологічними процесами та виробництвом: конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня «доктор філософії» з спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітньої програми «Компʼютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» денної форми навчанняАвтоматизація виробничих процесів. Технічні засоби автоматизації: навчально-методичний посібник до практичних робіт для здобувачів освітнього ступенів «бакалавр» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» та 18 «Виробництво та технології» усіх форм навчанняТеорія ймовірностей. Випадкові величини: навчально-методичний посібник з дисциплін "Теорія ймовірностей", "Теорія ймовірностей та математична статистика" для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 112, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 151 усіх форм навчанняПрактикум з математичної статистики з дисциплін «Математична статистика», «Теорія ймовірностей та математична статистика» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 112, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 151 усіх форм навчанняІнтегральне числення функцій багатьох змінних: практикум з дисциплін «Вища математика» та «Математичний аналіз» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 112, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 151 усіх форм навчанняМетоди створення високоефективних компонентів мікропроцесорних систем керування автоматизованих пристроїв: конспект лекцій для здобувачів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітньо-наукової програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Розробка методів аналізу/синтезу складних інтегрованих систем, що відрізняються фізичними принципами» для здобувачів освітньонаукового ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Основи аналогової та цифрової електроніки» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології, освітньої програми «Компʼютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» денної форми навчання

Сторінки