151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїМетодичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» технічних спеціальностей

Сторінки