Конспект лекцій з дисципліни «Теорія автоматичного керування» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»Кількість сторінок: 

97с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

681.5.01(075.8)

Бібліографічна картка: 

Конспект лекцій з дисципліни «Теорія автоматичного керування» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за спеціальностями: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», (напрям підготовки «Роботехнічні системи та автоматизація»); 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»; 153 «Мікро- та наносистемна техніка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : В. М. Заїка, Т. Ю. Кісіль ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 97 с.

Анотація: 

Видання містить теоретичний матеріал з дисципліни «Теорія автоматичного керування» для студентів галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування». Представлені загальні закономірності функціонування, властиві автоматичним системам різної фізичної природи, і на основі цих закономірностей розробляє принципи побудови високоякісних систем керування

Ступінь підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2456
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.