Практикум з дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 032 «Історія та археологія»Автор: 

Кількість сторінок: 

24с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

94 (07)

Бібліографічна картка: 

Практикум з дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 032 «Історія та археологія» [Електронний ресурс] / уклад. А. І. Лисенко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 24 с.

Анотація: 

Матеріал навчального видання систематизовано відповідно до навчальної та робочої програм навчальної дисципліни «Вступ до фаху». Висвітлено теми, які є базовими для опанування курсу. Кожна тема практикуму включає мету та завдання, план семінарського заняття,, контрольні питання, вправи, перелік тем рефератів та презентаційних робіт. Для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 032 «Історія та археологія»

Кафедра: 

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2458
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.