Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Основи теорії кіл» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» освітня програма «Телекомунікації» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

35с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

621.391(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Основи теорії кіл» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» освітня програма «Телекомунікації» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. С. С. Мартиненко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 35 с.

Анотація: 

Подано загальні вказівки до виконання лабораторного курсу з дисципліни «Основи теорії кіл», тему та мету відповідної роботи, короткі теоретичні відомості, порядок виконання та вміст звіту, а також список рекомендованої літератури. Для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітня програма «Телекомунікації»

Ступінь підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2563
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.