Навчально-методичний посібник до підготовки кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування усіх форм навчанняКількість сторінок: 

102с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

681.2(075.8)

Бібліографічна картка: 

Навчально-методичний посібник до підготовки кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: В. В. Тичков, М. О. Бондаренко, В. Я. Гальченко, Ю. Ю. Бондаренко, Р. В. Трембовецька, Т. Ю. Кісіль ; М–во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун–т. – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 102 с.

Анотація: 

В основу авторської навчально–методичної розробки покладено досвід організації дипломного проектування та підготовки кваліфікаційних робіт магістра на кафедрі ПМКТ у Черкаському державному технологічному університеті. Відмінною особливістю пропонованого видання є лаконічність в підході до оформлення кваліфікаційних робіт магістра. Приклади з використанням чинних стандартів ілюструють викладений матеріал в додатках

Напрям підготовки: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2646
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.