Методичні рекомендації до самостійної роботи та для виконання контрольної роботи з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» для здобувачів ОП магістра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП «Фінанси і кредит»Автор: 

Кількість сторінок: 

54с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

339.7 (07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до самостійної роботи та для виконання контрольної роботи з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» для здобувачів освітнього ступеня магістра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Фінанси і кредит» заочної форми навчання [Електронний ресурс] / упоряд. О. Ю. Березіна ; М–во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун–т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 54 с.

Анотація: 

До складу методичних рекомендацій входять такі матеріали: загальні положення ; перелік тем (відповідно до робочої програми дисципліни) ; структура та завдання контрольної роботи ; перелік питань для підсумкового контролю ; критерії оцінювання поточних навчальних досягнень студентів ; рекомендована література ; додатки. Для здобувачів освітнього ступеня магістра зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Фінанси і кредит» заочної форми навчання

Кафедра: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2742
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.