Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Радіоелектронні системи» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (напряму підготовки 6.050901 «Радіотехніка») усіх форм навчанняКількість сторінок: 

56с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

621.396(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Радіоелектронні системи» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (напряму підготовки 6.050901 «Радіотехніка») усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: С. В. Заболотній, П. А. Клопотовський ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 56 с.

Анотація: 

Подано загальні рекомендації до виконання контрольної роботи, основні теоретичні відомості та розрахункові формули, що необхідні для ознайомлення з принципами радіолокації, методику розрахунку тактико-технічних характеристик та параметрів радіолокаційної станції і алгоритмів її роботи. Також наведено перелік інформаційних джерел та типове технічне завдання до виконання контрольної роботи. 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3079
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.