Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні радіосистеми» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка (напряму підготовки 6.050901 «Радіотехніка») усіх форм навчанняКількість сторінок: 

28с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

621.396(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні радіосистеми» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка (напряму підготовки 6.050901 «Радіотехніка») усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. П. А. Клопотовський ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 28 с.

Анотація: 

Видання містить рекомендації до лабораторних робіт з курсу «Інформаційні радіосистеми». В методичних рекомендаціях наведено: основні теоретичні відомості, щодо теорії та кодування інформації, варіанти індивідуальних завдань завдання, перелік інформаційних джерел та типових контрольних запитань

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3083
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.