Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Перетворюючі пристрої приладів» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальностей 151, 152, 153 усіх форм навчанняКількість сторінок: 

55с.

Видавець: 

Місце видання: 

Мова: 

УДК: 

681.2(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Перетворюючі пристрої приладів» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», 153 «Мікро- та наносистемна техніка» усіх форм навчання / [Електронний ресурс] / упоряд.: Л. Г. Куницька, В. М. Заїка, В. В. Тичков ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 55 с.

Анотація: 

У виданні містяться короткі теоретичні відомості з дисципліни «Перетворюючі пристрої приладів», методики та приклади розрахунків датчиків. Подано порядок виконання та оформлення робіт, контрольні питання, використана та рекомендована література

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3207
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.