Практикум з інтегрального числення. “Визначений інтеграл” . Частина ІІ.Кількість сторінок: 

68с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

517.31(076)

Бібліографічна картка: 

Практикум з інтегрального числення. “Визначений інтеграл” [Електронний ресурс] / укл. : Р. М. Дідковський, В. В. Сисоєнко, В. О. Щерба. – Вид. 2-ге. – М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Ч. ІІ. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – 68 с.

Анотація: 

У практикумі, який складається з дев’яти параграфів, наведено формулювання основних понять, теорем та рекомендації щодо їх використання при розв’язуванні задач; зразки розв’язування задач та прикладів; контрольні запитання та завдання для закріплення знань із вивченого матеріалу, які можуть бути використані на аудиторних заняттях; завдання для виконання розрахунково-графічних робіт. Для студентів технічних та економічних спеціальностей всіх форм навчання

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3214
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.