Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітня програма «Фінанси і кредит» усіх форм навчанняАвтор: 

Кількість сторінок: 

39с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

339.7(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітня програма «Фінанси і кредит» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. О .Ю. Березіна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 39 с.

Анотація: 

До складу методичних рекомендацій входять такі матеріали: загальні положення, зміст дисципліни, розподіл годин та теми практичних занять, тематика та завдання до практичних занять, завдання до самостійної роботи, критерії оцінювання навчальних досягнень студентів, рекомендована література. Для здобувачів освітнього ступеня магістра зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування усіх форм навчання.

Кафедра: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3233
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.