Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Теорія машин та механізмів» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальностей: 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 274 «Автомобільний транспорт»Кількість сторінок: 

109с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

621.011(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Теорія машин та механізмів» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальностей: 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 274 «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: О.В. Манзюра, Р.Б. Капітан : М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технолог. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2017– 109 с.

Анотація: 

Методичні вказівки допоможуть студентам при виконанні розрахунково-графічної роботи з теорії машин і механізмів, складанні, написанні та оформленні пояснювальної записки, виконанні креслень відповідно до вимог Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД), а також у підготовці до захисту. Особливістю розрахунково-графічної роботи є її виконання одночасно з вивченням теоретичного курсу (в одному семестрі), що ще більше ускладнює й без того трудомістку та складну роботу студентів над роботою з такої важкої дисципліни як теорія машин і механізмів. Рекомендовано для спеціальностей: 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 274 «Автомобільний транспорт»

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3340
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.