133 - Галузеве машинобудуванняСилабус навчальної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" спеціальності 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство, 133 Галузеве машинобудування, 144 Теплоенергетика, 186 Видавництво та поліграфія, 274 Автомобільний транспорт; 275 Транспортні технологіїМетодичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Психологія управління» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування освітньо-професійних програм: «Обладнання переробних та харчових підприємств», «Металорізальні верстати та системи» усіх форм навчанняМетодичний посібник до практичних робіт з дисципліни «Машини для транспортування харчової продукції» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування освітня програма «Обладнання переробних і харчових виробництв» усіх форм навчання

Сторінки