133 - Галузеве машинобудуванняМетодичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Психологія управління» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування освітньо-професійних програм: «Обладнання переробних та харчових підприємств», «Металорізальні верстати та системи» усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Теорія машин та механізмів» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальностей: 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 274 «Автомобільний транспорт»

Сторінки