Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансова статистика» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» заочної формиКількість сторінок: 

28с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

311:336](07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансова статистика» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» заочної форми навчання [Електронний ресурс] / упоряд. : О.Ю. Березіна, О.І. Снитюк, Л.В. Бережна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 28 с.

Анотація: 

До складу методичних рекомендацій входять такі матеріали: загальні положення, перелік тем (відповідно до робочої програми дисципліни), структура та завдання контрольної роботи, перелік питань для підсумкового контролю з дисципліни «Фінансова статистика», критерії оцінювання навчальних досягнень студентів та рекомендована література.

Кафедра: 

Ступінь підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3365
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.