Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Електричні машини» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка усіх форм навчанняКількість сторінок: 

77с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

621.313(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Електричні машини» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: О.О. Ситник, С.Ю. Протасов, К.М. Ключка, Г.В. Курбака ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 77 с.

Анотація: 

Видання містить завдання до практичних робіт, загальні положення та рекомендації, розрахункові співвідношення та приклади розв’язання типових задач з наступних розділів дисципліни: «Трансформатори», «Машини постійного струму», «Асинхронні машини» та «Синхронні машини». Подані методичні рекомендації дозволяють закріпити теоретичні знання, а також практичні навички до самостійного виконання розрахунків електричних машин та трансформаторів, їх електричних та механічних властивостей, енергетичних і теплових процесів. Для здобувачів вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання 

Ступінь підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3496
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.