Методичні рекомендації до самостійної роботи та до виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчанняАвтор: 

Кількість сторінок: 

62с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

336(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до самостійної роботи та до виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. О.Ю. Березіна ; М-во освіти і науки України, Черкас, держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2021. – 62 с. – режим доступу: http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/4070

Анотація: 

До складу методичних рекомендацій входять такі матеріали: загальні положення, зміст дисципліни, розподіл годин дисципліни, тематика та завдання до самостійної роботи, структура та завдання контрольної роботи, перелік питань для підсумкового контролю, критерії оцінювання, рекомендована література.
Для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Кафедра: 

Ступінь підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/4070
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.