Допоміжні ЕОРІнтелектуальний аналіз даних: конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології освітньо-наукової програми «Компʼютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» усіх форм навчання

Сторінки