172 - Телекомунікації та радіотехнікаМетодичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із дисципліни "Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю" для студентів спеціальності 172 Телекомунікації і радіотехніка (напрям підготовки 6.050903 – Телекомунікації) усіх форм наМетодичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" в дипломних проектах (роботах) спеціалістів та магістрів усіх форм навчання факультету електронних технологій

Сторінки